Pinnase geosünteetiline stabiilsuskaitse – Neoloy geokärjed ja geovõrgud

Hollandi, USA ja India juhtivad teadlased on läbi viinud välikatseid teepõhjade geosünteetiliseks tugevdamiseks.

Katseandmed, mis põhinevad Neoloy Tough Cell`i geokärje deformatsiooni-, jäikus- ja tugevdusteguritel, näitavad Neoloy geokärje kohta järjekindlalt paremaid tulemusi võrreldes geovõrkudega, lisaks võimalusele kasutada geokärje täitematerjalina mitteklassifitseeritud materjale. Hübriidlahendused, kus põhjakihis kasutatakse geovõrku ja aluskihis Neoloy geokärge, on samuti osutunud väga tõhusaks.

Loe edasi

Teekonstruktsioonide kruusa aluskihtide kandevõime parandamine geokärje kasutamise korral

Võrdlevad katsed näitasid, et Neoloy® geokärg võib kihimoodulit parandada kuni 10 protsenti. Meyeri ja Emerslebeni uuringutes hinnati geokärgede tugevdusmehhanismide toimimist ja kirjeldati pinnase-kärje komposiitstruktuuri poolt võimendatud geotehnilisi jõude.

Täismahus välikatsete tulemused kinnitasid kasti koormuskatsete  tulemusi. Neoloy Geocells`i geokärg suurendas kandevõimet 5 x, vähendas diferentsiaalset vajumist kuni 80% ja vertikaalpingeid rohkem kui 40% võrra; lisaks oli 40 cm Neoloy Geocell`i geokärjega tugevdatud aluskihi jõudlus võrdne 70 cm kvaliteetsest täitematerjalist armeerimata kihiga.

Loe edasi

Geokärgede kasutamine pehmele pinnasele rajatud teekonstruktsioonides: Vertikaalkoormuse ja langeva raskuse deflektomeetri mõõtetulemused.

Suuremahulised katsed näitasid, et Neoloy® geokärjed suurendavad tee kandevõimet ja vähendavad pehmele pinnasele avalduvat vertikaalkoormust. Neoloy geokärjed muudavad kihi jäigemaks, selline kiht jaotab koormuse laiemale alale, vähendades põhjakihi koormust. Suurenenud pinnasemoodul võimaldab säästa ~30% asfaldikihti ja oluliselt vähendada teekatte kogupaksust.

Loe edasi

Amtraki raudtee stabiliseerimise projekt Neoloy Tough Cell geokärjega

Ulatuslike tehniliste dokumentide hulka, milles käsitletakse Neoloy Geocell`i geokärgede mõju-uuringuid raudteeteede, ballasti ja muldkehade stabiliseerimisele, kuuluvad Palese, Zarembski (jt) avaldatud Amtraki raudteel läbi viidud  Neoloy geokärjega stabiliseerimise projekti ulatusliku monitooringu tulemused, mis näitasid rööbastee hooldusvajaduse 7-kordset vähenemist; Kiefi avaldatud tulemused hübriidtugevdusprojektide kohta, mis näitavad, kuidas Neoloy geokärjed vähendavad savimuldade paisumise tõttu tekkivat lainetust; ning B. Leshchinsky ja Lingi avaldatud uurimused modelleeritud rööbastee muldkehade koormuskatsete kohta ja matemaatilised analüüsid, mis näitasid, et Neoloy geokärjed vähendavad vertikaalset deformatsiooni ja külgnihet >50% ning suurendavad rööbastee jäikust >160%.

Loe edasi

Geokärje ja geovõrgu jõudlus

Geotehnoloogia valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud liidri Rajagopal (jt) ning geotehnoloogia insener Kief`i (jt) väli- ja laborikatsetel ning matemaatilistel analüüsidel põhinevad olulised uuringud kinnitavad, et MIF (tugevusmooduli parandusteguri) mõõtmine on usaldusväärne meetod Neoloy (NPA – uudne polümeersulam) geokärje mõju määramiseks katendistruktuuride tugevuse suurendamisel ning seda saab kasutada igat tüüpi tee-, raudtee- ja raskekatendite projekteerimismetoodikas, eriti ekspansiivsetel savimuldadel.

Loe edasi

Geovõrgu katsetee

NPA geokärje ja geovõrkude vähendustegurite (RF) võrdlus NPA geokärg-katendi paksuse vähendamise tegur ületas 7 enamkasutatud geovõrguga läbiviidud teepõhja jäikuse ja deformatsiooni kontrollitud välikatses geovõrkude katseväärtusi 30–40%. Hollandi, USA ja India juhtivad teadlased on läbi viinud välikatseid teepõhjade geosünteetiliseks tugevdamiseks. Katseandmed, mis põhinevad Neoloy Geocells`i geokärje deformatsiooni-, jäikus- ja tugevdusteguritel, näitavad Neoloy geokärje kohta järjekindlalt paremaid tulemusi võrreldes geovõrkudega, lisaks võimalusele kasutada geokärje täitematerjalina mitteklassifitseeritud materjale. Hübriidlahendused, kus põhjakihis kasutatakse geovõrku ja aluskihis Neoloy geokärge, on samuti osutunud väga tõhusaks.

Loe edasi

Geokärjed parandavad tugiseinte seismilise koormuse vähendamise tegurit

Leshchinsky (jt) jõudsid Jaapani riiklikus seismiliste uuringute instituudis PRS-i geokärg-tugevdatud pinnasest tugiseinte katsetamisel järeldusele, et geokärgi saab seinte tugevdamiseks edukalt kasutada ka väga suure seismilise koormuse korral (vähendustegur 0,3 – 0,4). Uuringutes märgiti, et HDPE-st (suure tihedusega polüetüleenist) valmistatud geokärjed ei sobi pikaajalisteks rakendusteks ning PRS-ile anti juhised Neoloy-põhise geokärje arendamiseks nõudlike rakenduste jaoks, mis nõuavad püsivat jõudlust.

Loe edasi